از کجا شروع کنم؟

برای اینکه بتوانید روال پیچیده مهاجرت را آسانتر و کم دردسرتر ادامه دهید نیاز است تا قبل از قدم گذاشتن در این مسیر دید شفافی از این مسیر برای خود ترسیم کنید

برای درک بیشتر این موضوع بهتر است به چند سوالی که در ادامه می آید پاسخ دهید و با توجه به پاسخها مسیر مناسب را برای خود انتخاب کنید

  1. آیا واقعا قصد مهاجرت به آلمان را دارید یا همچنان بین چند کشور مردد هستید؟
  2. شرایط عمومی زندگی در آلمان را مطالعه کردید و از آن اطلاع دارید؟
  3. آیا از میزان نیاز بازار کار آلمان به تخصص خود مطلع هستید؟
  4. آیا از شرایط تحصیل در دانشگاه های آلمان اطلاعات کافی دارید؟