آزمون TestDaf

تست داف در ایران برگزار میشه و زمان و نحوه ثبت نام هم در سایت گوته تهران گفته میشه. امتحان باز هم از همون ۴ مهارت تشکیل شده و سیستم نمره دهیش به این گونست که برای پاس کردن باید ۳ تا ۵ بگیرین و اگه زیر ۳ باشی یعنی افتادین. یک نکته مهم در مورد نمره قبول تست داف هست و اون اینه که: هر مهارت ۵ نمره داره و نمره تست داف شما مساوی هست با کمترین نمره مهارتها یعنی اگر شما در سه مهارت ۵ بگیرید اما فقط یک مهارت رو ۳ بگیرید تست داف شما میشه ۳! بله سختی تست داف دقیقا همینجاست. دانشگاه ها اکثرا از شما حداقل تست داف ۴*۴ قبول میکنن اما برای برخی دانشگاه ها مجموع نمره مهمه به عنوان مثال میگن تست داف ۱۶، اگر اینطور باشه شانس قبولی هم بیشتره.

کتابها: Mit Erfolg zur TestDaf, prufungstraining TestDaf, Training TestDaf 20 15, TestDaf training, Muster frufung 1-5 و علاوه بر اینها نمونه هایی که در سایت گوته هست.