ارزیابی مدرک تحصیلی

ارزیابی مدرک تحصیلی یعنی چی؟

اگر مدرک تحصیلی شما خارج از کشور آلمان صادر شده باید جهت تطابق با سیستم آموزشی آلمان بررسی و ارزیابی گردد.

در این بخش توضیحات لازم مربوط به ارزیابی دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی رو قرار دادیم که می تونید قدم به قدم جلو برید و وضعیت مدرکتون رو بررسی کنید. همچنین اگر نیاز بود که مدرکتون توسط زاب ارزیابی بشه، روش ارسال و مدارک مورد نیاز برای زاب نیز توضیح داده شده است.

آدرس سایت زب برای دوستانی که میخان به منبع اصلی دسترسی داشته باشند.

https://www.kmk.org