راهنمای اقامت بلوکارت

مطابق با آخرین تغییرات در فرم نیازمندیهای سفارت آلمان شما برای اخذ ویزای کاری در هنگام وجود قرارداد کاری نیاز است تا مدارک زیر را در روز مصاحبه همراه داشته باشید.

 

لطفا هنگام تقاضای روادید، دو نسخه کامل از مدارک نام برده شده در زیر را به طور جداگانه به همراه داشته باشید، یک دسته ترجمه رسمی تائید شده توسط سفارت آلمان به زبان آلمانی یا انگلیسی توسط یک مترجم رسمی به اضافه یک نسخه کپی از کلیه صفحات ترجمه شده. توجه کنید که از پشت صفحات و مهر تائید سفارت هم کپی گرفته شود.

همچنین لازم است مدارک ذیل در دو بسته جداگانه بسته بندی و آماده گردد.

 1. دو عدد فرم درخواست اقامت بلند مدت یا روادید بلند مدت که در سایت سفارت موجود است.
 2. دو عدد عکس رنگی گذرنامه ای ۳٫۵ در ۴٫۵ با زمینه سفید و بیومتریک که زمان آن قدیمی تر از ۶ ماه نباشد.
 3. دو عدد کپی از صفحات ۲ و۳ گذرنامه با امضا و بدون ترجمه
 4. شناسنامه یک نسخه اصل ترجمه رسمی بدون تائید سفارت به اضافه یک نسخه کپی
 5. اصل قرارداد کاری به اضافه دو نسخه کپی که در آن اطلاعات ذیل قید شده باشد:
  1. زمان شروع کار و مدت زمان قرارداد
  2. حقوق ناخالص
  3. شرح فعالیت
  4. نام و امضا کارفرما و متقاضی به صورت خوانا مندرج در قرارداد
  5. شماره ثبت شرکت (Handelsregisternummer)
  6. اطلاعات تماس کارفرما
 6. مدارک تحصیلی تائید شده: یک نسخه اصل ترجمه رسمی مدرک تحصیلی با تائیدیه سفارت به همراه یک نسخه کپی پشت و رو از کلیات صفحات ترجمه شده ( بیش از یکسال از زمان تائیدیه نگذشته باشد)
  1. در صورتی که مدرک در کشور آلمان اخد نشده باشد باید تصویر سایت www.anabin.de مبنی بر معتبر بودن مدرک در آلمان و یا نامه مربوط به تائید کنفرانس وزرای آموزشی آلمان (Kulturministerkonferenz) ضمیمه شده باشد.
 7. مدارک مربوط به سوابق کاری و فعالیت های شغلی در ایران: نسخه اصل ترجمه رسمی بدون تائید سفارت به همراه دو نسخه کپی از تمامی صفحات ترجمه شده(دو عدد کپی)
 8. اصل رزومه به همراه یک نسخه کپی
 9. گواهی مبنی بر معلومات زبان انگلیسی و یا آلمانی (دو عدد کپی)
 10. گواهی مبنی بر بیمه درمانی با اعتبار ۹۰ روزه در آلمان
  1. بیمه در زمان دریافت ویزاارائه شود

اصل تمامی مدارک فوق را نیز به همراه داشته باشید.