راهنمای ویزای جستجوی کار

در صورتی که از ایران نتوانستید شغل و کارفرمای موردنظر خود را پیدا کنید این امکان برای شما در نظر گرفته شده تا از طریق ویزای درخواست جستجوی کار به آلمان سفر کرده و آنجا برای شغل مناسب جستجو کنید، در این حالت پس از ارائه مدارک ذیل به سفارت آلمان و در صورت تائید مدارک، ویزای شش ماهه جستجوی کار به درخواست دهنده اختصاص می‌یابد.

مدارک موردنیاز جهت دریافت ویزای جاب سیکر:

  1. ترجمه انگلیسی یا آلمانی مدرک دانشگاهی با تائیدیه آنابین و یا ZAB با مهر تائید سفارت
  2. رزومه کاری مناسب به زبان انگلیسی یا آلمانی که نشان‌دهنده توانائیهای شغلی شما باشد
  3. گواهی انگلیسی تمکن مالی به ارزش ۵۰۰۰ یورو از بانک
  4. انگیزه نامه مناسب به زبان انگلیسی یا آلمانی
  5. ترجمه انگلیسی یا آلمانی مدارک شناسایی
  6. مبلغ ۶۰ یورو پول خرد جهت هزینه بررسی و صدور ویزا
  7. نشانی محل سکونت در آلمان