شرایط بلوکارت

برای واجد الشرایط شدن بلوکارت در سال ۲۰۱۸ حداقل ۲ شرط زیر لازم است:

۱) میزان مبلغ قرارداد سالیانه ی شما حداقل ۵۲۰۰۰ یورو باشد.

۲) مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشید.

تبصره:

۱) مبلغ قرارداد میتونه کمتر و تا میزان ۴۰۵۶۰ یورو در سال باشه، منوط به اینکه اداره کار برای بلوکارت برای شما تاییدیه صادر کنه.

۲) مدرک دانشگاهی معتبر یعنی اینکه مدرک شما باید در آلمان به رسمیت شناخته بشه. برای بررسی اینکه آیا مدرک شما در آلمان به رسمیت شناخته میشه یا نه به این راهنما مراجعه کنید.