معرفی انواع مهاجرت

به صورت خیلی ساده و کلی مهاجرت به صورت قانونی به ۳ دسته تقسیم میشه:

  • کاری
  • تحصیلی
  • سرمایه گذاری
    هر کدوم از این موارد فوق مزایای خاص خودش رو داره و به درد یک دسته از افراد میخوره.