آزمونهای A1 و A2

بعضی دانشگاههای آلمانی که رشته های به زبان انگلیسی ارائه می کنن از متقاضیان می خواد که یک مدرک A1 یا A2 هم ارائه بکنند. همینطور ویزای پیوست هم نیازمند مدرک آلمانی A1 هست. این امتحانا هر کدوم داری چهار بخش هستند. کل امتحان در یک روز برگزار میشه. ابتدا امتحان کتبی که شامل Hören ، Lesen، Schreiben هست برگزار میشه و بعدش به نوبت امتحان Sprechen رو می دین. برای قبول شدن این امتحان باید در کل ۶۰ درصد نمره رو بگیرین. یعنی امکان داره که نمره یکی از چهار مهارت رو زیر ۱۵ بشین ولی تو بخشای دیگه نمره بهتری بیارین و جبرانش کنین. البته مورد داشتیم که در سه بخش نمره خوبی داشته ولی در یک بخش نمرش ۸ از ۲۵ بوده و کلا مردود شده. پس ریسک نکنین. سعی کنین در هر بخش دیگه حداقل ۱۰ رو بگیرین