آزمون A1 و A2

بعضی دانشگاههای آلمانی که رشته های به زبان انگلیسی ارائه می کنند از متقاضیان می خواهند که علاوه بر مدرک زبان انگلیسی، مدرک A1 یا A2 به زبان آلمانی هم ارائه کنند. همینطور ویزای پیوست هم نیازمند مدرک آلمانی A1 هست.
امتحان این سطوح داری چهار بخش هست و کل امتحان در یک روز برگزار می شود. ابتدا امتحان کتبی شامل Hören ،Lesen ،Schreiben برگزار شده و سپس امتحان Sprechen.
برای قبولی در این امتحان نیاز به حداقل ۶۰ درصد از کل نمره آزمون هست، به این مفهوم که نمره تک تک بخشها به تنهایی مهم نیست و نمره مجموع تاثیر گذار است.
البته کسب نمره خیلی پایین در یک یا چند بخش باعث مردودی در آزمون می شود لذا بهتر است از هر بخش حداقل ۱۰ نمره کسب کنید تا ریسک اخذ مدرک را به حداقل برسانید.