پذیرش حین تحصیل

یکی از مدارک مورد نیاز برای اقدام جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای آلمان، دانشنامه یا گواهی دائمی فارغ التحصیلی هست که قابلیت ترجمه و تایید دارد.
بعضی از افراد قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن یا قبل از دریافت دانشنامه تمایل به اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان دارند.
سوال اینجاست که آیا بدون داشتن دانشنامه میتوان برای تحصیل در آلمان اقدام کرد؟
در بسیاری از موارد پاسخ مثبت هست. برای اطمینان بهترین راه مکاتبه با دانشگاه مقصد و توضیح دقیق شرایط هست، معمولا به شما زمان داده میشود که تا زمان ثبت نام ریزنمرات نهایی و دانشنامه رو برای دانشگاه ارسال کنید.
درصورت موافقت دانشگاه آلمان، نسبت به تهیه سایر مدارک مورد نیاز مثل دیپلم و ریزنمرات، پیش دانشگاهی و ریزنمرات، آخرین ریزنمرات دانشگاه و … اقدام کنید.
بعد از جمع آوری مدارک مورد نیاز، مدارک فارسی باید ترجمه رسمی شده و پس از آن به تایید دادگسنری و وزارت خارجه برسد. سپس از  مدارک تایید شده مپی تهیه کنید و نسخه های کپی را به سفارت آلمان در تهران جهت تایید کنسولی ارائه نموده و پس از تایید کنسولی برای دانشگاه موردنظر ارسال کنید.
نکات ضروری که باید در نظر داشته باشید
  • در بعضی موارد تهیه نامه از دانشگاه و یا مدیر گروه و ارسال به دانشگاه آلمان با مضمون اینکه شما به زودی فارغ التحصیل میشوید و یا مدرک شما به زودی صادر میشود امکان نسهیل فرآیند پذیرش را فراهم می کند ولی الزامی به تسهیل نیست.
  • روند تهیه ریزنمرات از دانشگاه در هر دانشگاه متفاوت هست و بعضا نیازمند ارائه تعهدات خاص هست.
  • در بعضی از دانشگاه های ریزنمرات به زبان انگلیسی و در برخی دیگر به زبان فارسی صادر میشود.
  • زمان مصاحبه سفارت حتما باید ترجمه تایید شده دانشنامه و ریزنمرات نهایی دانشگاه را به همراه داشته باشید.