نحوه گرفتن وقت دانشجویی

Posted on

برای گرفتن وقت مصاحبه دانشجویی به سادگی و بدون هیچ هزینه ای از قسمت سیستم تعیین وقت آنلاین در سایت سفارت آلمان در تهران اقدام کنید. لینک وقت مصاحبه دانشجویی: https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=tehe&realmId=22&categoryId=1269 گزینه مورد نظر برای ویزای دانشجویی به زبان های انگلیسی و آلمانی بدین گونه نمایش داده شده است: Registration to apply for a student […]