اشتباهات رایج

در این بخش به اشتباهات رایجی که افراد در طی پروسه مهاجرت مرتکب می شوند اشاره می کنیم. پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی این مطالب را بخوانید:

اشتباهات انگیزه نامه

اشتباهات متقاضیان پزشکی

اشتباه در باب هزینه تحصیل

اشتباه در انتخاب زبان تحصیل

شایعه سازی

درست صحبت کنیم