تماس با سفارت

بخش حقوقی و کنسولی سفارت و نیز بخش روادید در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ به محل جدید نقل مکان کرده است.

بخش روادید و کنسولگری در تاریخ ۰۳ آذر ۱۳۹۸ مجدداً کار خود طبق روال معمول از سر خواهد گرفت.

_____

کنسولگری:
از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۰۰

بخش روادید:
از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰

_____

آدرس جدید بخش حقوقی و کنسولی عبارت است از:

📍 ایران، تهران، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک ۷، ساختمان آرین

(توجه: صندوق نامه وجود ندارد! آدرس پستی را در زیر مشاهده فرمایید.)

_____
_____

⭕️ راه های ارتباط

سایت سفارت:

www.teheran.diplo.de

_________

صندوق پستی:

خیابان فردوسی، شمارۀ ۳۲۴، صندوق پستی ۱۷۹-۱۱۳۶۵

_________

تلفن:

۰۲۱ ۸۸۷۵ ۷۵۵۱
۰۲۱ ۸۸۷۵ ۷۵۵۲
۰۲۱ ۸۸۷۵ ۷۵۶۱
۰۲۱ ۸۸۷۵ ۷۵۶۲
۰۲۱ ۸۸۷۵ ۷۵۶۳

از طریق شماره تلفن های ذکر شده، ارتباط شما با تلفن گویا برقرار خواهد شد. در روزهای کاری، یکشنبه تا پنج شنبه، از ساعت ۱۱ تا ۱۲ می توانید با خط ویژه متقاضیان تماس حاصل نمایید. لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مقررات حقوقی حفاظت داده‌ها، به سوالات موردی مربوط به درخواست های ارائه شده و یا در حال بررسی روادید، بصورت تلفنی پاسخ داده نمی‌شود.

_________

شماره فکس:

+۹۸ ۲۱ ۸۸۷۵ ۸۴۷۹

_________

ایمیل بخش ویزا:

visainfo@teheran.diplo.de
_________

ایمیل بخش رفع نقص مدرک:

visainfo@tehe.auswaertiges-amt.de
_________

ایمیل بخش اعتراض به ریجکتی:

visa-remonstrationen@tehe.diplo.de

_________

منبع:

https://teheran.diplo.de/ir-fa/botschaft/-/2262616
_________