مبلغ ورودی به آلمان

در روز مصاحبه دانشجویی شما متعهد می شوید که هزینه زندگی خود ویا همراهان خود را به مدت یکسال به همراه داشته باشید. چنانچه دارای فاند یا ضامن مالی نیستید، می بایست این پول را به صورت نقد با خود به آلمان بیاورید و معمولا در یک حساب بانکی بلاک کنید. نامه تمکنی که از بانک خود در آلمان دریافت می کنید برای تمدید اقامتتان نیاز است. در ۹۹% موارد در ویزای شما ذکر می شود که این پول باید در هنگام ورود به آلمان همراه شما باشد. این پول معمولا در فرودگاه چک می شود و در صورت همراه نداشتن آن، از ورود شما به آلمان یا حوزه شنگن ممانعت به عمل می آید. توصیه می شود برای خرجهای اولیه مثل پول پیش خانه، مبلغ بیشتر همراه خود داشته باشید. برای مبالغ بالای ۱۰۰۰۰ یورو پر کردن فرم Zoll الزامی است. این فرم را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه کنید که اگه در ویزای شما ۱۰۲۳۶ یورو ذکر شده، تنها برای مبالغ بیشتر از ۱۰۲۳۶ یورو این فرم را پر کنید. طبق قوانین ایران خارج کردن بیشتر از ۵۰۰۰ یورو از ایران ممنوع است. ولی از آنجایی که در ویزای شما مبلغ مشخصی ذکر می شود، شما مجاز به خارج کردن این مبلغ بعلاوه ۵۰۰۰ یورو می باشید. در نتیجه در صورت ذکر ۱۰۲۳۶ یورو در ویزای شما، می توانید تا ۱۵۲۳۶ یورو به همراه داشته باشید. برای ایمنی حمل پول، کیف هایی با ضخامت کم وجود دارند که زیر لباس بسته می شوند. استفاده از این کیفها توصیه می شود. نمونه ای از این کیفها را در انتهای این مطلب مشاهده می کنید.