مدارک مصاحبه دانشجویی

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک کنید:

 

کالج

کارشناسی

کارشناسی ارشد مستقیم با مدرک زبان کامل مورد نیاز دانشگاه

کارشناسی ارشد مشروط به کورس زبان

فرصت مطالعاتی

دکترا

 

♻️ نکات ضروری:

📍 مدارک رو به ترتیب pdf بچینید.

📍 گذرنامه باید دارای امضا باشد. کپی گذرنامه نیاز به تایید سفارت ندارد. در هر دو سری یک کپی ساده از صفحات دو و سه قرار دهید. صفحات ۲ و ۳ رو با هم در یک کاغذ آ۴ کپی بگیرید. صفحات ۲ و ۳ صفحاتی هستند که مشخصات شما در آنها نوشته شده است.

📍 فرم می تواند دستی یا کامپیوتری یا با ترکیبی از این دو پر شود. فرم با قابلیت تایپ رو می تونین از اینجا دانلود کنین: Antragsformular

📍 طبق سایت سفارت از یک اکتبر ۲۰۱۹ کلیه ترجمه ها به همراه رزومه، انگیزه نامه باید به آلمانی باشند. کپی گذرنامه، مدارک زبان و تمکن مالی می توانند به انگلیسی باشند. در باب گواهی کار، واژه ترجیحا در جمله مربوطه اجازه برداشت درست رو به ما نمیده. اینکه ترجیحا مربوط به بخش اول یا دوم جمله هست مشخص نیست. به هر حال، شما ترجیحا به زبان آلمانی ارائه کنید.

📍 چنانچه با زبان آلمانی آشنایی ندارید، انگیزه نامه و رزومه خود را به انگلیسی نوشته و سپس توسط مترجم گوگل یا سایت DeepL.com به آلمانی ترجمه کنید. متن اصلی انگلیسی را هم ضمیمه ترجمه آلمانی کنید.

📍 ضمانت مالی ۱۰۲۳۶ یورو است. هنگام ورود به آلمان باید فرم Zoll را پر کنید ولی برای مصاحبه نیازی به این کار نیست.

📍 علی رغم اینکه بیمه مسافرتی برای روز مصاحبه درخواست شده، مطابق روال گذشته، ارائه این مدرک فقط برای روز تحویل ویزا نیاز است. داشتن آن در روز مصاحبه جهت محکم کاری توصیه می شود.

📍 در دسته اول مدارک، کپیهای تایید شده توسط سفارت از ترجمه های مدارک تحصیلی به زبان آلمانی را قرار دهید. در دسته دوم کپی ساده آنها کفایت می کند. فقط کپی همه مدارک تحصیلی ای که در دسته اول هست را در دسته دوم هم قرار دهید.

📍 مدارکی که نیاز به امضا دارند، مثل فرم درخواست ویزا، انگیزه نامه و رزومه را در هر دو سری به صورت اصل با امضای اصل (غیرکپی) قرار دهید.

📍 مدارک زبان و نامه پذیرش می توانند در هر دو دسته کپی باشند.

📍 کپی مدارک زبان برای روز مصاحبه نیاز به تایید ندارد.

📍 گواهی کار نیاز به تایید سفارت ندارد. ترجمه یا اصل آن را اگر به انگلیسی یا آلمانی است در دسته اول و کپی آنرا در دسته دوم قرار دهید.

📍 شناسنامه تنها در صورتی نیاز به ترجمه دارد که نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر داده باشید. در دسته اول کپی از ترجمه آلمانی که توسط سفارت تایید شده و در دسته دوم کپی ساده ترجمه را قرار دهید.