میزان حقوق فلان رشته چقدر است؟

Posted on

برای فهمیدن این موضوع میتونید از سایت هایی استفاده کنید که حدود بازه ی حقوق رو برای مشاغل مختلف مینویسند. برای این کار، کافیه که کشور مورد نظر رو آلمان انتخاب کنید و بعد عنوان رشته ی خودتون رو به انگلیسی یا آلمانی جستجو کنید. به عنوان مثال، برای شغل پرستاری، تحت عنوان Krankenschwester: https://www.glassdoor.de/Geh%C3%A4lter/krankenschwester-gehalt-SRCH_KO0,16.htm […]